Monday, September 30, 2013

Coz i got nothin to do...

'8 tracks' fill my room with guitar strums,  vocals reverb through 2.1
Table lamp bathes my room in gold,  shining over the glaze.
I lay here breathing deep, flat on my bed.
She wasn't here & i was alone
But alone was normal and alone was loved.
Nothing to do, o nothing to do..
Lazy yawns but no embrace,
Lady Nap chose note to kiss me.
Here i lay, wondering why,
Eve took that apple, wasn't it always there?
She din want to know naked, she din want to know sin.
And she was innocent for she was plain ignorant,
Adam was a dumbass with kidney for brains.
Nd there was he, the despot, God.
He was a despot to 'forbid' the apple.
For to crave for it was the original sin; 
Sin, as it was 'forbidden' by Him.
1,2,3,4,.. round and round ..
Counting was futile; the fan is so stupid, fast.
Apple was smoke, so was Eve.
Adam blamed God n he too vanished,
Leaving Him, smiling at his own omniparient folly.
That wasn't a proper usage? 
This is no poetry?? who cares,
I have nothing to do..
Lady Nap is unwilling, she needs to be forced,
She always gives in, for she loves me...
oh hell, i'm not high, atleast not as high as you..
you the normal people, your striking normalness..
Another insomniac blabbers..  i have nothing to do.
But then you read.. may be.. just may be.. you got nothing to do....

Monday, July 15, 2013

raathri....

 രാത്രി ...

സന്ധ്യയുടെ കോലാഹലങ്ങളൊഴിഞ്ഞു
എൻറെ  സുന്ദരിയെൻനേർക്കണഞ്ഞു ,
വെള്ളരിപല്ലുകൾ കാണെ ചിരിക്കുന്ന ,
മിന്നുന്ന താരങ്ങൾ മുടിയിൽ ചൂടുന്ന ,
പെണ്ണിവൾ , എന്റെ നിശീഥിനി ...

ഇരുൾ വീണടഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ പകുതി യിവൾ
വെയിലേറ്റു വാടിയ  മണ്ണിൻറെ  കുളിരിവൾ ,
അലസമാം കാമത്തിനിക്കിളികൂട്ടുന്ന,
കണിശമാം പകലിനെ  തള്ളിയകറ്റുന്ന

കുസൃതി , ഇവളെന്റെ തോഴി .

കൂമ്പിയടയുന്ന കണ്ണുകൾ നീ കണ്ടു ..
ഇരുളിൻറെ കംബടം പുതച്ചു ..പിന്നെ ,
എൻ ഉടലോടു പറ്റിക്കിടന്നു ,
തളരുന്ന തനുവിനെ വാരിപ്പുണർന്നു ,
നിൻറെ കുളിരിൽ  സുഖമെന്തെന്നറിഞ്ഞു.

..................................................................................

ഞെട്ടിയുണർന്നു ഞാൻ, പുലരിയുടെ ചൂരലേറ്റ-
റിയാതെ നിന്നെ തിരഞ്ഞു ...
നിൻ കരവലയത്തിൻറെ   കുളിരിനായി എൻ മനം
തുടുതുടെ തുടിതുടിച്ചു ..

യുക്തിയുണർന്നു.....
പിന്നാലെ ,
 ഒരു ദുഃഖ മന്ദഹാസവും ...
അർത്ഥമില്ലാത്ത  നെടുവീർപ്പുമായി
ഞാൻ മൂരിനിവർന്നെണീറ്റു ......